Fullstor idrottshall på Stora Höga Arena

Stora Höga Arenas idrottshall har måtten 40×20 meter och räknas som fullmåttshall. På dagarna bedrivs skolverksamhet i idrottshallen och på kvällstid bedrivs träningar, framförallt från Stenungsunds Handboll och Vallens IF.

Idrottshallen är bokningsbar även för utomstående och bokningen sker via Mötesplats Stora Höga. I anslutning till idrottshallen finns 6 stycken omklädningsrum.