Sak vi lägga upp en årskalender med inbokade händelser för att enkelt visa när en beställare kan boka läger?

När jag söker på internet för något vill jag ha enkla och snabba svar, så jag kan ta enkla, snabba beslut! Kan vi spara tid för besökaren så slipper man fråga/väntan på svar/ dealande fram och tillbaka om när något kan vara möjligt… så tror jag det underlättar för alla att se lediga tider innan man ställer frågan.